AVG privacywet

De Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Wat houd dat in en geld dat ook voor mij als cliënt?

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. Uw gegevens moeten dus goed en zeer veilig bewaard worden en daar moet ik uw toestemming voor hebben.

Waarvoor geeft U toestemming?

Het opnemen van :

Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
E-mail gegevens

Het noteren en opnemen van uw voetklachten (op papier of digitaal) voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling en verzorging van uw voeten. Maar ook voor eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar een huisarts, podotherapie of andere (medische) disciplines, eerste en tweede lijnzorg.
Het eventueel nemen van foto’s van uw voetproblemen. Zo kunnen we samen zien of er vooruitgang in een behandeling zit. Dit materiaal kan ook gebruikt worden voor een eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar andere medische instellingen.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Voor u als cliënt is het belangrijk te weten welke gegevens ik van u vraag, hoe ik dit verwerk en hoe ik dit archiveer.

Bij een eerste afspraak vraag ik altijd uw naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer, daarna vraag ik een aantal vragen die betrekking hebben op uw gezondheid, zoals eventuele medische gegevens.

Ook ontvangt u een toestemmingsformulier. Deze kunt u voor de behandeling doorlezen en ondertekenen. Dit formulier heb ik nodig om u te mogen behandelen.

Deze gegevens zitten in mijn map die na sluitingstijd in een afgesloten kast bewaard worden. De gegevens die u via mijn website invoert komen op mijn laptop. Deze is uiteraard goed beveiligd. Gegevens over u worden, uiteraard na overleg met u, alleen gedeeld met bijvoorbeeld een huisarts, podotherapeut of een collega pedicure. Bij deze laatste zal geen naam vermeld worden. Bij foto’s zorg ik ervoor dat uw gezicht er niet op komt. Het gaat immers om uw voeten!
Wilt u meer weten over de AVG kijk dan op de site van de overheid.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving